Sterkt økonomisk resultat for Eltel i 2010

Eltel Konsernet hadde i 2010 en resultatgrad (EBITA) på 5 %. Dette til tross for lav etterspørsel i markedet i første halvår. Resultatet ble på 43,1 millioner euro før skatter og avskrivinger. Det er det tredje året på rad Eltel leverer et sterkt resultat, til tross for trange økonomiske tider i bransjen. Eltel er med dette et av de ledende infranettselskapene i Europa.

Omsetningen i Eltel Konsernet var på 856 400 000 euro i fjor. Det var en nedgang på 1,8 % fra året før. Salget falt med 10 % i første del av 2010 sammenlignet med samme periode i 2009, men økte sterkt i siste del av året med 6 % fra 2009.

"Takket være vår gode serviceportefølje og sterke tilstedeværelse i markedet var vi i stand til å utnytte markedspotensialet i andre halvdel av 2010. Selv om vi ikke nådde resultatet fra 2009 er vi glad for at vi ser en økning i resultatet, sier Axel Hjärne, Administrerende direktør i Eltel Konsernet.

Eltel vant i løpet av året nye kontrakter innenfor elektrisitet - og telekommunikasjonssektorene. Innen forretningsområdet Jernbane ble det undertegnet femårskontrakter i Sverige og Danmark. Eltel har også posisjonert seg som ledende innen Smart Grid i Nord-Eurpoa. Med tre millioner installasjoner av smarte måleravlesere er Eltel godt rustet til å vinne nye kontrakter i de baltiske landene, Polen, Tyskland og andre europeiske land. Ladestasjoner for EL-biler og vindkraft er også nye forretningsområder vi jobber med.

"Vi i Eltel er forberedt på å løse fremtidige utfordringer i Infranettet. Vi har vist at vi er konkurransedyktige og har en proaktiv tilnærming til innovative løsninger. Vi grunnla infranett-industrien og feirer i år vårt 10 års-jubileum. På disse årene har det vært en enorm endring i markedet for telekommunikasjon og elektrisitet. Vår ambisjon er  å bidra til videre utvikling av infranettet”, fortsetter Hjärne.

Kapitalsituasjonen i Eltel konsernet ble betydelig forbedret gjennom nye avtaler med eierne og lånegiverne i juli 2010. Egenkapitalen ble økt med 190 100 000 euro som følge av ordningen. "Dette gir oss økonomisk grunnlag til å være en pålitelig partner for våre kunder, både på langsiktige serviceavtaler og store nye prosjekter, sier Hjärne.

"En viktig del av Eltels suksess er våre ansatte. Eltelmedarbeidere er tilpasningsdyktige og har vist at vi håndterer endringer i bransjen. Spesialisert, proaktive og ansvarsfulle og myndiggjort er våre drivere og verdier. Ved å leve på denne måten skal vi møte forventningene til kunder og samarbeidspartnere - i dag og i fremtiden,” konkluderer Hjärne.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Hannu Tynkkynen, Eltel Konsernet
Tel. + 358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com