Eltels sterke prestasjoner fortsetter i tredje kvartal av 2013

Eltels sterke resultater fortsatte også i tredje kvartal av 2013.Netto omsetning lå på 300,9 euro og det er en stigning fra 2012 med 2,1 % (294,7). I perioden januar til september var salget kun 1,6 % lavere enn samme periode i 2012 og utgjorde 806,5 euro (819,6). Antall ansatte ved utgangen av september var 8641 (8677).

Sterke prestasjoner fra april til september 2013
Etter en noe langsommere første kvartal i 2013 sammenlignet med 2012 var Eltel godt tilbake fra april til september.

"Vårt første kvartal i år var noe lavere enn tallene for 2012. I fjor var det mye å gjøre de første ukene som følge av uværet. Som et resultat av en meget sterk utvikling både i andre og tredje kvartal i år er vi svært nær salgsnivået fra 2012. Vi er godt i gang med å møte budsjettet for hele 2013 ", forklarer Axel Hjärne, Konsernssjef og CEO i Eltel Konsernet.

"Eltels portefølje av spesialiserte tjenester og land vi opererer i har igjen vist en god plattform for virksomheten. Vår ordrereserve har utviklet seg godt i løpet av året, og vi har inngått flere viktige kontrakter. Når du ser på våre seks ulike forretningsenheter i elektrisitet, telekommunikasjon og transport, er vi glade for å se at alle av dem gir bedre resultater eller ligger på det samme gode nivået som i 2012. Systematisk hardt arbeid med å utvikle våre interne prosesser, kalt Eltel Way, og kompetanse har blitt lagt merke til av våre kunder, og dette har hjulpet oss til å forbedre våres prestasjonsnivå i hele Infranettsektoren ", fortsetter Hjärne.

I august solgte Eltel del av sin talevirksomhet, Avaya og Aastra, til NetDesign som er datterselskap av det danske TDC i Danmark. 39 personer ble overført NetDesign.

Sterke prestasjoner innen El- og transportsektorene
"Noe av den mest spennende utviklingen er knyttet til vår fremgang innenfor jernbanesektoren. En kontrakt på 20 millioner euro ble sikret i Norge, etterfulgt av jernbane- og sporveisordre verdt 17 millioner euro i Sverige, og en jernbanekontrakt med Destia i Finland. Våre resultater med nye vedlikeholdskontrakter i Finland har også blitt anerkjent av jernbaneoperatøren. I transportsektoren er Eltel også en langsiktig servicepartner for Swedavia, Det svenske luftfartsverket, der en ny tre-års kontrakt har blitt signert med mulighet for ytterlige tre år til. Det årlige volumet for denne kontrakten er på flere millioner euro. Å tilby multi-teknologiske tjenester til sivile flyplasser er en spesialitet innen Eltel. Eltel tilbyr også administrerte tjenester med egne nettverk både i Göteborg og København. I sistnevnte leverer vi drift og vedlikeholdstjenester til Banedanmark."

”El transmisjon kom tilbake til Norge med en kontrakt med Statnett på 40 millioner euro. I sommer har vi også inngått en kontrakt med Svenska Kraftnät verdsatt til 19 millioner euro. Vår virksomhet innen El transmisjon er meget godt posisjonert i det voksende afrikanske markedet. Tiår med prosjekterfaring har sikret seg flere bestillinger med to kontrakter til en verdi av ca 40 millioner euro med TANESCO i Tanzania. Vi er veldig glade for å bidra til utviklingen av infrastruktur i Afrika der det er fortsatt store deler av befolkningen som ikke har tilgang til elektrisitet."

”I tillegg til kraftledninger på ulike spenningsnivåer, installerer vi også kraftverk og iverksetter kontrollrom med kommunikasjonsløsninger. Ved å kombinere nordisk dyktighet i prosjektledelse med lokale underleverandører som utfører arbeidene, øker vi kompetansenivået på afrikanske selskaper. Andre nye kontrakter er i sluttfasen av finansieringsordninger både i Mosambik og Zambia. Vi vil snart kunngjøre den største kontrakten innen enkeltprosjekter i Eltels historie”, fortsetter Hjärne.

"Innen El transmisjon vant Eltel ny forretninger med Vattenfall i Sverige med en tre-års kontrakt for vedlikeholdsarbeid og prosjektgjennomføring med en verdi av 10 millioner euro per år. Smart måleravlesning ble slått sammen med El transmisjon i sommer for å dra nytte av synergieffektene av kundekontakt og ingeniør- og montørteam. Eltel har nettopp fullført et prosjekt med installasjon av 600 000 målere for Fortum i Finland med gode tilbakemeldinger fra kunder. Selskapet har nå gjennomført til sammen 3,5 millioner målepunkter i Finland, Sverige og Danmark, som gjør det til en leder i Smart Grid-implementeringer i Nord-Europa."

"Innen telekommunikasjon fortsatte store kontrakter med alle ledende teleoperatører å gi inntekter kontinuerlig. Som vi vet vokser ikke denne sektoren, men volumene og variasjon av arbeid og nødvendige kompetanse til å møte den stadige utviklingen av teknologier, service konsepter og forretningsmodeller er en god booster og et bra sammenligningsgrunnlag for hele selskapets utvikling."

Utsikter for 2014
"Vårt fokus nå er å sikre en god avslutning for 2013. Den første indikasjonen for oktober er bra og normalt er det siste kvartalet en travel periode for oss. Vi forventer å møte vårt budsjett for 2013 noe som ville bety tidenes beste år i Eltels historie. I år innførte vi nye måter å måle ytelsen til våre leveringsprosesser, og dette har definitivt bidratt til å dele beste praksis på tvers av organisasjons - eller geografiske grenser. En undersøkelse utført med våres største kunder viste at kvalitet, kompetanse til å levere og fleksibilitet er de mest verdsatte kriterier for deres partnervalg. Disse har vært fokus for Eltels strategi fra begynnelsen, og i det hele, utkonkurrerer vi våre konkurrenter. "

”Vår ordrereserve er bra, og vi er optimistiske for 2014. Utgangspunktet vårt er sterkt og en rekke interessante utviklinger foregår innenfor Infranettet. Spennende initiativer er i gang med politikere, investorer og operatører. Dette er en veldig dynamisk bransje og Eltel er en dynamisk partner for netteiere og operatører. Vi kan takke våre ansatte for den ekstraordinære framgangen vi har hatt i 2013. Vårt arbeid vil fortsette, og vi vil komme tilbake med nye tiltak i 2014”, konkluderer Hjärne

Mer informasjon:
Axel Hjärne, Konsernssjef og CEO
axel.hjarne@eltelnetworks.com
og
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
 hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com