God Jul og Godt Nyttår

Året 2014 har på mange måter vært et minnemerket år for Eltel. Vi har signert rekordhøye kundekontrakter rundt om i verden, inkludert vår største kontrakt noensinne verdt 110 millioner euro for å bygge et kraftledningsnett i Zambia. Spesielt i Afrika fortsetter Eltel å være den viktigste partner når det gjelder elektrifisering av kontinentet. I løpet av det siste året ble det også inngått en avtale om å fusjonere Eltels televirksomhet i Norge med Sønnicos televirksomhet til et joint venture. I oktober undertegnet det nye selskapet en omfattende 5 års kontrakt med Telenor. Kontrakten omfatter vedlikehold, oppgraderinger og prosjektleveranser.

Andre viktige milepæler har vært fremgangen av Eltels jernbanevirksomhet i Norden og de nye kontraktene med jernbaneoperatører, spesielt i Norge og Danmark. I segmentet Power, styrket vi vår posisjon i de aktive transformatoroperasjoner. Samtidig etablerte vi et nytt team i Tyskland, og er i ferd med å lansere vår første kundeleveranse der. Lignende fremskritt skjer også i Finland. I sommer lanserte Eltel en ny virksomhet i Storbritannia, hvor vi er nå har fullført vår første leveranse av fibernett for telekomsektoren.

I Eltel, tror vi at behovet for å oppgradere og forbedre samfunnet kritiske infrastruktur vil øke betydelig i årene som kommer. Denne overbevisningen er støttet av en omfattende markedsundersøkelse som nylig ble levert til oss. Eltels kjernemarked er tekniske Infranet- tjenester, som kjennetegnes av ikke-syklisk, langsiktig strukturell vekst. Til tross for de økonomiske vanskelighetene i Europa, har virksomheten vår fortsatt å vise bemerkelsesverdig elastisitet. I 2014 begynte Eltel å re-vokse.

Eltel jobber med de livsviktige forbindelsene i det moderne infrastrukturnettverket. Som en ledende utvikler av Infranet- bransjen, velger vi å jobbe med de beste samarbeidspartnere, underleverandører og leverandører. For å utvikle kvaliteten og effektiviteten av våre Intranet-tjenester, må vi sikre at samarbeidet foregår jevnt mellom alle interessenter. På denne måten kan vi fortsette å gi bedre løsninger for våre kunder og partnere.

Nå som året går mot slutten, vil vi gjerne benytte anledningen til å takke alle våre kunder for deres tillit til Eltel, og alle våre samarbeidspartnere for et vellykket år. Vi ser frem til et meget spennende år i 2015.

Ønsker deg en riktig God Jul og et Godt Nyttår,

 

Axel Hjãrne
President og CEO, Eltel Group