Eltel har signert en kontrakt for Power Transmission i Georgia

Eltel har signert en kontrakt med Georgia State Electrosystem i et konsortium med EMC Ltdm (India). Prosjektet omfatter totalentreprise av en 500 kV- luftledning fra Ksani til Stepantsminda. Kontraktsverdien er på 21,5 millioner euro. Eltels andel av totalverdien utgjør omtrent halvparten.

Kontrakten omfatter design, konstruksjon, produksjon, logistikk, installasjon og idriftsettelse. Luftledningens lengde beløper seg til 100 km, og vil nå en høyde på ca. 2500 moh. Eltels del av prosjektet omfatter prosjektledelse, design og material-leveranse. Linjen vil bli bygget i henhold til EU-standarder.

Prosjektet starter i juli 2015 og gjennomføringstiden vil være 22 måneder. Prosjektet er finansiert av tyske KfW.

Hans-Olov Rauma, leder for Eltel Power Transmission International kommenterer:
Vår internasjonale enhet fortsetter å generere ordre i nye markeder, og vi er nå veldig glad for å være en partner av det georgiske kraftselskap.

Mer informasjon:
Hans-Olov Rauman, Director, Eltel Power Transmission International
Tel: +46 8 58537692, hans-olov.rauman@eltelnetworks.se