Eltel vinner en ny langtidskontrakt med E.ON for Power Distribution i Sverige

E.ON har valgt Eltel som sin hovedleverandør av tjenester for sitt el-distribusjonsnettverk i to regioner i Sverige. Verdien av kontrakten er på ca. 46 millioner euro med en kontraktslengde på fire år, med oppstart i begynnelsen av 2016 til slutten av 2019. Det er også et alternativ å forlenge kontrakten med ett til to år.

E.ON-kontrakten dekker de to svenske regionene Norrköping og Södra Nord. Tjenestene vil omfatte feilretting, vedlikehold, inspeksjon og prosjektleveranser.

Axel Hjärne, CEO i Eltel Networks, kommenterer:
Vi er veldig glad for å ha fått denne tilliten av E.ON til å bli en av deres hovedleverandører i Sverige fremover. Eltel har lang erfaring med kraftnettet, og vi har jobbet mange år med E.ON i Finland. Den nye avtalen vil styrke vårt eksisterende samarbeid med E.ON i Sverige og blir et stort tilskudd til vår el-distribusjonsvirksomhet i Sverige.

Om E.ON
E.ON Sverige er en del av E.ON-konsernet, som er en av verdens største investor-eide energiselskaper. E.ON har ca. 3 500 ansatte i Norden og hadde en omsetning på 37 milliarder SEK i 2013. Som et energiselskap ønsker E.ON å bygge et bærekraftig samfunn. Mellom 2006 og 2013 investerte E.ON 66 milliarder SEK i de nordiske landene. 

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Storbritannia. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2013. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager hos Eltel AB
tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se   

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications hos Eltel AB
tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com