Eltels forretningsområde Power Transmission vinner sin første transformatorstasjonskontrakt med Statnett i Norge

Eltel har vunnet en kontrakt for totalleveranse av en ny 420 kV-transformatorstasjon med Statnett i Norge. Kontrakten er et viktig steg for å styrke Eltels posisjon i det nordiske markedet for 420 kV transformatorstasjoner.

Eltel har lang erfaring fra lignende prosjekter gjennom sin omfattende portefølje av transformatorstasjonsprosjekter i Nord-Europa, inkludert Finland, Tyskland og Polen. Den nye kontrakten i Norge, sammen med den tidligere annonserte kontrakten i år med E.ON i Sverige, styrker Eltels markedsposisjon i Norden.

Transformatorstasjonsprosjektet i Norge er en del av et større program for systemforsterkning og utskifting av utdaterte fasiliteter som er en integrert del av Statnetts pågående utviklingsplan. Statnett har tidligere annonsert sine investeringsplaner, som viser en betydelig økning av investeringer i sentralnettet i løpet av pågående tiårsperiode fram til 2023.

Transformatorstasjonskontrakten omfatter design og bygging av en ny 420 kV transformatorstasjon inkludert anleggsarbeid. Den nye transformatorstasjonen, som er lokalisert i Telemark på Vemorktoppen, vil erstatte en eksisterende transformatorstasjon som ble bygget i 1972. Den eksisterende stasjonen skal avvikles som en del av kontrakten. Prosjektet vil starte våren 2016 og fortsette inn i 2018. Kontraktsverdien er på om lag 7,5 millioner euro.

Fredrik Menander, Direktør - Power Transmission, Eltel AB kommenterer:
"At Statnett i Norge har besluttet å velge Eltel som hovedleverandør for sitt transformatorstasjonsprosjekt er en stor suksess for oss, og et bevis på Statnetts tillit til Eltel, ikke bare vår prosjektstyring og tekniske evner, men også vår evne til å gjennomføre et prosjekt på en sikker måte. Vi ser frem til et godt samarbeid og effektiv prosjektgjennomføring sammen med Statnett."

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika.Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 9600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,255 milliarder euro i 2015. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.