Flere jenter til telekom

Telekombransjen trenger flere folk, og bransjen trenger flere jenter. Telekommontør Tora Holen i Eltel er en god rollemodell og forteller om sin vei inn i yrket på fagmessen Eliaden utenfor Lillestrøm denne uken.  Hun er invitert med av NHO-prosjektet Jenter og Teknologi. 

Det er like mange gode grunner til at teknologi- og yrkesfag passer for jenter, som at det passer for gutter. Rollemodeller som Tora bidrar til å informere, inspirere og invitere flere jenter til å vurdere yrkesfag.

På fagmessen Eliaden på Lillestrøm utenfor Oslo yrer det av liv tre hele dager til ende denne uken, når alle fagområder i den elektrotekniske bransjen er samlet. Prosjektet Jenter og Teknologi har daglige events der jenter fra ungdomsskoler og videregående skoler er invitert for å bli kjent med mulighetene innen teknologi- og yrkesfag.

Tora Holen fra Eltel er en god rollemodell for telekomfaget og forteller om sin vei inn i yrket som telekommontør.

- Da jeg gikk på ungdomsskolen visste jeg ikke hva jeg ville bli når jeg ble stor, forteller Tora. Det eneste jeg visste var at jeg ikke ville lære mer språk. Så ble jeg presentert for yrkesfag og tenkte at det kunne passe for meg. Jeg undersøkte først om dører ville lukkes, og fant ut at med muligheten for eventuelt påbygg ville ikke det være tilfelle. Dette var viktig for meg å få sjekket ut. Jeg tok elektro yrkesfag, som nå forresten er døpt om til elektro- og datafag. Videre fikk jeg jobb som lærling hos Eltel, og fikk prøve meg på diverse ulike oppgaver. Og fant ut at dette er et yrke jeg liker godt og passer godt til. Jeg har tatt fagbrev telekommontør, og nå er jeg i gang med elektrikerfagbrev. Jeg liker variasjonen, å jobbe mye ute, det er alltid noe å lære og arbeidsmiljøet er godt. Det eneste jeg kan ønske meg, er flere jenter som kolleger, ler hun.

Jenter og Teknologi møter jenter på deres premisser når de arrangerer eventer for teknologi- og yrkesfag. Myter som at fagene passer best for gutter, at det er lavtlønnsyrker og at valgmuligheter begrenses, blir imøtegått med klare fakta. For eksempel var det mange blant publikum som ikke visste at med påbygg kan man gå rett fra yrkesfag til ingeniørutdanning.

- Eltel er godkjent lærlingebedrift, og som en av de største entreprenørselskapene innen tekniske telekomtjenester i Norge, er vi et godt eksempel på de mange mulighetene fagene våre omfatter, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel. For de av våre montører som etter en stund ønsker seg andre oppgaver, kan f.eks. det å gå over til å jobbe som prosjektleder være en mulighet. Vi legger også vekt på intern opplæring og kompetanseheving i takt med den teknologiske utviklingen og hvordan behovene våre endres når samfunnet digitaliseres mer og mer, avslutter Bråthen.

For mer info, kontakt:
Thor-Egel Bråthen, adm.dir. Eltel. Mail: Thor.Egel.Brathen@eltelnetworks.no, tlf. +47 908 60 215.

Om  Eltel
Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjons- og el-nettverk. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Dette inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk til en bærekraftig og forbundet verden både i dag og for kommende generasjoner. I 2021 omsatte Eltel for 812,6 mill. euro. Antall ansatte er på nåværende tidspunkt 5 000- Eltel er notert på Nasdaq-børsten i Stockholm. I Norge er vi ca 950 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet, og i 2021 omsatte selskapet for 1.638 mrd. kroner.
Eltel i Norge er sertifisert iht. ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001. Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo.

eltelnetworks.no

 

Om Jenter og Teknologi
Prosjekt som jobber for å øke kvinneandelen i teknologi- og yrkesfag. Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel. For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning. Det arrangeres årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jenter hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Prosjektet har som mål å øke kvinneandelen på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskoler og høyskoler og universiteter.

jenterogteknologi.com

Bilder:
1. Tora Holen og Thor-Egel Bråthen. 2. Tora Holen og Monika Åsen, prosjektleder i Jenter og Teknologi. 3. Tora Holen på jobb.