Eltel Norge og Enivest har signert rammeavtale for utbygging, drift og vedlikehold av Enivests bredbåndsnett

Eltel Norge har signert en rammeavtale med Enivest til en estimert verdi av 50 mill. kroner. Avtalen vil ha en varighet på to år med opsjon på forlengelse. Den omfatter drift og vedlikehold av bredbåndsnettet til Enivest, fiberarbeid og installasjon av tjenester hos deres kunder.

Enivest leverer bredbånd basert på fiber til i overkant av 23.000 privatkunder og 2.000 bedriftskunder i Vestland fylke. Eltel har en robust og teknisk kompetent organisasjon i området der Enivest opererer, og vil bruke all opparbeidet kompetanse og erfaring for å levere tjenester til Enivest de neste årene.


- Nye tjenester, kravet til oppetid og stabile nett blir stadig viktigere i det moderne samfunn. For å møte de stadig økte kravene er det viktig å integrere ny teknologi i effektiviseringen av produksjonen og sikre kundevennlige løsninger. Enivest og Eltel vil de neste årene samarbeide om å levere høy kvalitet og sikre gode kundeopplevelser, sier Kåre Strømmen i Enivest.

- Vi er klare til å begynne samarbeidet med Enivest, en fremtidsrettet og betydelig aktør i sitt område. Våre to selskap har et klart potensial til å styrke hverandre og gripe mulighetene som ligger i utvikling av effektive og bærekraftige løsninger, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Norge.

For mer info, kontakt:

Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør Eltel Norge.
Tlf. +47 908 60 215,  thor.egel.brathen@eltelnetworks.no

Kåre Strømmen, driftssjef Enivest.

Tlf. +47 918 95 187, kare.strommen@enivest.no

Om Eltel

Eltel er en ledende leverandør av tjenester innen kritisk infrastruktur som muliggjør fornybar energi og effektive kommunikasjonsnettverk. Eltel designer, planlegger, bygger og drifter nettverk for en mer bærekraftig og tilkoblet verden i dag og for kommende generasjoner. Selskapet har totalt ca. 5 000 medarbeidere, og i 2023 omsatte Eltel for 850,1 mill. euro. Hovedkontoret ligger i Sverige, og  Eltels aksjer ble notert på NASDAQ-børsen Stockholm i 2015.

I Norge er vi ca 800 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet, og i 2022 omsatte selskapet for 1.8 mrd. kroner. Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo. Eltel i Norge er sertifisert iht. ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001.
Les mer på www.eltelnetworks.no

Om Enivest

Enivest er en ledende leverandør av kommunikasjonstenester i Vestland.

Enivest vart skipa 10. oktober 2000. Då starta arbeidet med å gi innbyggarane og bedrifter tilgang til nye tenester. Vi ville gi fylket vårt ein ny og framtidsretta infrastruktur, og på den måten vere med å løfte både bygd og by inn i framtida. Vi ville vere det beste alternativet for innbyggarar og bedrifter i Sogn og Fjordane.

I 20 år har vi investert mykje i å bygge ut fiberbreiband, og vi kjem til å halde på med dette også i framtida. Vi er med på å gi stadig nye områder tilgang til ny teknologi – i område der ingen skulle tru at nokon kunne få fast breiband. Vi tilbyr kundane tilgang til internett og andre tenester, som kan konkurrere på pris, kvalitet og kapasitet med kva ein kan få ellers i landet.

Vi har gjort vårt beste for å snu opp-ned på internett-kvardagen til dei som bur i regionen, ved å tilby gode produkt til gode prisar, ved å gi noko tilbake til samfunnet, men enno betre - ved å vere den regionale leverandøren som kjenner dei lokale tilhøva best!

Enivest tilbyr fiber og relaterte tenester. Vi er Telia partnar og tilbyr TV- og strøymetenester. For meir informasjon sjå: www.enivest.no